Inlogverificatie

Snel naar:


Inlogverificatie

Dankzij een extra inlogverificatie (ook wel 'authenticatie in twee stappen' of 'sterke authenticatie' genoemd) kan je ongewenste personen buitensluiten, zelfs als ze je wachtwoord hebben.

Een extra beveiligingslaag Het inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, is tegenwoordig niet meer voldoende om je gegevens te beveiligen. Door de inlogverificatie in te schakelen, beveilig je je account met iets dat jij weet (je gebruikersnaam en wachtwoord) en iets dat jij hebt (je telefoon of beveiligingssleutel).

Zodra je de inlogverificatie is geactiveerd moet bij het inloggen, naast je gebruikersnaam en wachtwoord, ook een steeds veranderende code opgeven.


Inlogverificatie activeren

Klik op de knop 'Activeren'.


Het volgende scherm verschijnt:

Voer de stappen 1 en 2 uit en activeer de inlogverificatie.


Na het activeren verschijnt een gele balk bovenin het scherm:

De inlogverificatie is nu geactiveerd. Zodra je opnieuw inlogt in Zioo, moet je naast je gebruikersnaam en wachtwoord ook een verificatiecode invoeren.


Inlogverificatie uitschakelen

Uiteraard is het ook mogelijk om de inlogverificatie uit te schakelen.


Klik op 'Inlogverificatie verwijderen' om de inlogverificatie uit te schakelen.