Als je account is uitgeschakeld, zie je na het inloggen de volgende melding:

De functionaliteit binnen Zioo is hierdoor uitgeschakeld.

Als het goed is heb je 2 weken voor de start van de nieuwe periode op je e-mailadres een factuur ontvangen voor de nieuwe periode. Waarschijnlijk is de betaling niet op tijd bij ons binnen gekomen.

Neem snel contact met ons op via support@zioo.nl, zodat we samen kunnen kijken waar het mis is gegaan.