Snel naar:


Doel

Het dashboard is het centrale scherm van Zioo, informeert je over de actuele status en gebeurtenissen en biedt snelle toegang tot activiteiten, ritten en facturen.


Algemeen


Menu

Het menu toont op het hoogste niveau de verschillende functionaliteiten van Zioo. Klik op een menu-optie om aan de slag te gaan met de gewenste functionaliteit.


Help

Hiermee wordt in een nieuw tabblad de help van Zioo gestart. We hebben geprobeerd om alles zo duidelijk mogelijk te beschrijven, maar neem gerust contact met ons op via support@zioo.nl als je aanvullende vragen hebt.


Instellingen

Binnen de instellingen kan je je bedrijfsgegevens opgeven, een extra inlogverificatie instellen en wisselen tussen verschillende boekjaren. Klik hier voor meer informatie.


Uitloggen

Klik op 'Uitloggen' om de sessie af te sluiten en Zioo te verlaten. mocht je besluiten om toch nog verder te werken nadat je bent uitgelogd, dan zal je opnieuw moeten inloggen.


Inkomsten

De maandelijkse inkomsten worden in een staafgrafiek weergegeven. Iedere staaf vertegenwoordigt een maand. Het totaalbedrag van de inkomsten wordt bovenin het groene vlak getoond. Alle getoonde bedragen zijn inclusief BTW.


Uitgaven

De totale uitgaven per maand worden in een staafgrafiek getoond en de begrote kosten worden weergegeven in een lijngrafiek. Deze gecombineerde grafiek laat zien of de begrote kosten overeenkomen met de werkelijke uitgaven. Het totaalbedrag van de uitgaven wordt bovenin het oranje vlak getoond. Alle getoonde bedragen zijn inclusief BTW.


Te reserveren bedrag

Het blauwe vlak toont het bedrag dat in de huidige en komende maand op de rekening moet staan om de betalingen te kunnen verrichten. Het bedrag wordt samengesteld uit de begrote kosten binnen de huidige en volgende maand, de af te dragen omzet- en inkomstenbelasting, de privé voorgeschoten kosten en de te declareren zakelijke kilometers. Alle getoonde bedragen zijn inclusief BTW.


Urenregistratie

Binnen de urenregistratie leg je de tijd vast die je aan activiteiten hebt besteed, door de start- en eindtijd in te voeren. Is het een activiteit voor een klant, dan kan deze klant (en eventueel een specifieke opdracht) eenvoudig worden toegevoegd, om op een later moment automatisch opgenomen te kunnen worden in een factuur. Vanuit het dashboard is het mogelijk om snel een nieuwe activiteit te registreren. Klik hiervoor op de knop 'Nieuwe activiteit'. Het volgende invulscherm verschijnt:


Zodra de activiteit is gestart, gaat de timer lopen:


Ook is het mogelijk om één van de twee laatst uitgevoerde activiteiten te hervatten, in dit geval hoeft je helemaal niets meer in te vullen. Alle informatie van de activiteit die je hervat, wordt automatisch overgenomen in de nieuwe registratie:


Ritregistratie

Toont de laatste 4 ritregistraties, en biedt je de mogelijkheid direct naar het overzicht van de ritregistraties te gaan.


Facturen

Toont het aantal openstaande facturen, het aantal facturen waarvan de vervaldatum is verlopen en het aantal openstaande facturen met een herinnering. Daarnaast kan je vanuit hier direct naar het factuuroverzicht gaan.