Snel naar:


Doel

De menu-optie 'Facturen' heeft tot doel om uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen aan je klanten. Daarnaast worden de gefactureerde bedragen verwerkt in de bedragen ten behoeve van de aangifte omzetbelasting en reserveringen.

Op dit moment is Zioo schikt voor de facturatie van diensten en producten tegen BTW percentages van 6% en 21%. Ook is het mogelijk om bedragen zonder BTW te factureren; kies hiervoor de optie 'N.v.t.' in het BTW percentage. Let op: 'N.v.t.' is iets anders dan een BTW percentage van 0%!


Factuurstatussen

Op dit moment biedt Zioo 4 factuurstatussen:

  1. Concept Zodra een factuur wordt toegevoegd, krijgt deze de status 'Concept'. De inhoud van een conceptfactuur kan altijd worden gewijzigd.
  2. Openstaand Zodra een factuur wordt verstuurd, verandert de status in 'Openstaand'. Op het moment van versturen wordt een definitief factuurnummer toegewezen aan de factuur en kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht.
  3. Verlopen Als de betaaltermijn van een factuur is verlopen, krijgt de factuur automatisch de status 'Verlopen'.
  4. Betaald Als een factuur is betaald door de klant, kan de factuur handmatig als 'Betaald' worden gemarkeerd.

Op het Dashboard wordt het aantal conceptfacturen, openstaande en verlopen facturen weergegeven, zodat je erop geattendeerd wordt als er actie nodig is.


Overzicht

Via de menu-optie 'Facturen' op het dashboard wordt het overzicht van de facturen getoond. De facturen worden gegroepeerd weergegeven. Om een zeer lange lijst te voorkomen, worden de betaalde facturen niet standaard getoond; klik op 'Betaalde facturen' om ook deze facturen te tonen.

De factuurbedragen in het overzicht zijn inclusief BTW.

Zoeken in het overzicht is mogelijk door middel van de zoekfunctie.


Factuur toevoegen

Let op: Bij het maken van een factuur gaat Zioo er vanuit dat in ieder geval de klant is toegevoegd bij Klanten.

Zodra je vanuit het factuuroverzicht op de knop 'Factuur toevoegen' klikt, verschijnt het scherm voor het samenstellen van de factuur. Selecteer als eerste de klantgegevens:
Factuur bekijken

Via de knop 'Bekijken' is het mogelijk een preview van de conceptfactuur of een reeds verstuurde factuur.


Concept factuur wijzigen of verwijderen

Zolang de conceptfactuur nog niet is verstuurd, kan deze nog worden gewijzigd. Ga dan via het menu terug naar het samenstellen van de factuur. Wil je de conceptfactuur verwijderen, kies dan de menu-optie 'Verwijderen'. Een reeds verstuurde factuur kan niet meer worden gewijzigd of verwijderd.


Factuur versturen

Zodra een factuur alle informatie bevat kan de factuur worden verstuurd door middel van de knop 'Versturen' onderin het preview scherm van de factuur of via de menu-optie 'Versturen' in het preview scherm.

Zodra de factuur is verstuurd, krijgt de factuur het definitieve factuurnummer en de status 'Openstaand'. LET OP: Het is nu ook niet meer mogelijk om de factuur te wijzigen of te verwijderen. De factuur wordt verstuurd naar het e-mailadres van de klant (zoals opgegeven in het adresboek), tenzij er binnen de opdracht een e-mailadres is opgegeven; dan wordt de factuur aan dit e-mailadres verstuurd.

Ook wordt er een kopie van de factuur verstuurd aan het e-mailadres dat je bij Instellingen hebt ingevuld. Is hier geen e-mailadres ingevuld, dan wordt de kopie verstuurd aan het e-mailadres dat je als inlognaam voor Zioo gebruikt.


Factuur markeren als betaald

Zodra de betaling van een factuur binnen is, moet de factuur binnen Zioo als betaald worden gemarkeerd. Open hiervoor de betreffende factuur en selecteer de menu-optie 'Markeren als betaald'. De factuur krijgt nu de status 'Betaald'.