Snel naar:


Manieren van inloggen

Om met Zioo te kunnen werken, moet je op een veilige manier inloggen via https://www.zioo.nl/inloggen of via de website http://www.zioo.nl:InlogschermAls je de extra inlogverificatie nog niet hebt geactiveerd, wordt Zioo geopend en verschijnt het dashboard en kan je aan de slag. Je zult nu boven in je scherm een gele balk met advies voor inlogverificatie blijven zien.

Als je de inlogverificatie wel al hebt geactiveerd, verschijnt nu het volgende scherm:Om je gegevens op een veilige manier af te schermen, raden wij je aan om gebruik te maken van de extra inlogverificatie; het gebruik van alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is tegenwoordig eenvoudig te kraken.

Klik hier voor meer informatie over de inlogverificatie.